Disclaimer | Esther Appeldoorn

Disclaimer

Door deze website (www.estherappeldoorn.nl) te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Esther Appeldoorn – Zuiver in beweging zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Esther Appeldoorn- zuiver in Beweging garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN
Wanneer Esther Appeldoorn – Zuiver in beweging links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Esther Appeldoorn – Zuiver in beweging worden aanbevolen.

Esther Appeldoorn – Zuiver in beweging aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
De informatie op dergelijke websites is door Esther Appeldoorn – Zuiver in beweging niet nader beoordeeld of gecontroleerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

INFORMATIE GEBRUIKEN
Esther Appeldoorn- Zuiver in beweging behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content/afbeeldingen of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

REFERENTIES
De referenties die getoond worden op de website zijn van echte klanten doch wil niet iedereen met naam of persoonlijke profielfoto openbaar verschijnen. De eigennamen en bijbehorende portretfoto’s kunnen daarom niet altijd worden getoond. Derhalve zie je enkele keren stockfoto’s.

WIJZIGINGEN
Esther Appeldoorn- Zuiver in beweging behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Scroll naar top
gratis ebook grenzen stellen

Mindflow inspiratie ontvangen in je mailbox?! Ontvang het gratis e-book!